Uprzejmie informujemy, iż w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym “Żabka” prowadzony jest stały monitoring wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Poz. 2016 z 2015 r.) oraz harmonogramem badań zgodnym z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

rekreacja niecka CZERWIEC 2016

basen sportowy niecka CZERWIEC 2016

brodzik niecka CZERWIEC 2016

brodzik niecka LIPIEC 2016

sportowy niecka LIPIEC 2016

rekreacja niecka LIPIEC 2016

rekreacja niecka SIERPIEN 2016

brodzik niecka SIERPIEN 2016

rekreacja niecka SIERPIEN 20165937e0813d8c4