Uprzejmie informujemy, iż w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym “Żabka” prowadzony jest stały monitoring wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Poz. 2016 z 2015 r.) oraz harmonogramem badań zgodnym z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sprawozdanie z badań jakości wody basenowej – 2017 Legionella

Sprawozdanie z badań jakości wody basenowej – 2017 – Legionella

Protokol wykonania badania wody sierpien 2017

Sprawozdanie z badań jakości wody basenowej – Lipiec 2017

Sprawozdanie z badania wody basenowej – czerwiec 2017