Uprzejmie informujemy, iż w Ośrodku Rekreacyjno -Sportowym “Żabka” prowadzony jest stały monitoring wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Poz. 2016 z 2015 r.) oraz harmonogramem badań zgodnym z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  1. SPRAWOZDANIE: spr-7262-ZL-18 Badanie 1 
  2. SPRAWOZDANIE: Czerwiec 2018
  3. SPRAWOZDANIE: Lipiec 2018   
  4. SPRAWOZDANIE: Lipiec Legionella 2018
  5. SPRAWOZDANIE: Sierpień 2018 Legionella