MultiSport – Program sportowo-rekreacyjny


Benefit Systems oferuje unikalny program dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji (MultiSport) dla swoich Klientów.

Pracownik uczestniczący w Programie MultiSport otrzymuje imienny identyfikator, który zapewnia nielimitowany dostęp do ponad 2 440 obiektów sportowych – klubów fitness, pływalni itp. w całym kraju. W przypadku obiektów MOSiR Łaziska Górne – posiadacz Karty może skorzystać z następujących usług:

  • siłownia,
  • sauna (30 minut),
  • fitness,
  • sztuki walki,
  • basen lub lodowisko w ORS „Żabka”

Zasady korzystania z usług:

  • Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom; w przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika.
  • Usługi dostępne są po okazaniu Karty na recepcji/kasie w danym obiekcie.
  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu obowiązującego w danym obiekcie i zapoznania się z uwagami przekazanymi przez Benefit Systems (opis przy każdym Partnerze).
  • Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony o podpisanie listy, na której zostanie odnotowana jego wizyta.
  • Użytkownik zobowiązany jest do posiadania, podczas wizyty w obiekcie, dokumentu ze zdjęciem, ponieważ może zostać poproszony o jego okazanie.