Wytyczne dla osób korzystających z Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Żabka w czasie trwania epidemii COVID-19

Procedura obowiązująca osoby korzystające z kortów tenisowych w ORS Żabka w czasie trwania epidemii COVID-19

Procedura obowiązująca osoby korzystające z boisk plażowych w ORS Żabka w czasie trwania epidemii COVID-19

Procedura obowiązująca osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego w ORS Żabka w czasie trwania epidemii COVID-19


Zasady korzystania z ORS Żabka przez grupy zorganizowane

Procedury boisko wielofunkcyjne

Regulamin Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Żabka

Regulamin korzystania z pływalni odkrytej przez grupy zorganizowane

Regulamin Pływalni Odkrytej

Regulamin Kortow Tenisowych

Regulamin Boiska Wielofunkcyjnego

Regulamin Lodowiska

Regulamin Boisk Plażowych

Regulamin Placu Zabaw

Regulamin wypożyczalni książek i czasopism

Regulamin korzystania ze skateparku