Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych pod bezpośrednim nadzorem Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka”.

http://www.skatepark.laziska.pl/