SKATEPARK NIECZYNNY DO ODWOŁANIA!

W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców w związku ze stanem zagrożenia wywołanym zakażeniami wirusem COVID-19 w mocy pozostaje całkowity zakaz korzystania z skateparku, otwartych placów zabaw i plenerowych urządzeń rekreacyjnych na terenie naszej gminy.

Sytuacja ta jest spowodowana brakiem możliwości prowadzenia stałej kontroli osób korzystających z powyższych obiektów oraz prowadzenia bieżącej dezynfekcji urządzeń.


Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych pod bezpośrednim nadzorem Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka”.

http://www.skatepark.laziska.pl/