– Oferta pracy na stanowisko KONSERWATOR

Oferta pracy na stanowisko KONSERWATOR

Miejscem pracy jest Zespół Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w skład którego wchodzi ORS ,,Żabka”, Stadion Miejski oraz Boisko przy ul.Chopina.

Praca w pełnym wymiarze czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • w sezonie letnim przygotowanie basenów oraz układu technologicznego do uruchomienia, ich obsługa, konserwacja i bieżące utrzymanie w trakcie użytkowania,
 • w sezonie zimowym przygotowanie, obsługa, konserwacja, bieżące utrzymanie lodowiska,
 • wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych, konserwatorskich i porządkowych,
 • obsługa kosiarki, traktora koszącego,
 • dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń stanowiących majątek obiektu,
 • wykonywane innych poleceń bezpośredniego przełożonego, wynikających z organizacji pracy na terenie obiektów,
 • dbanie o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • komunikatywność w kontaktach z klientami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy (mile widziane),
 • sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferty zawierające:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych należy składać osobiście lub listownie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne w godz. 08.00 -15.00 w terminie do 13.05.2022r. do godziny 15.00 lub e-mailowo na adres:sekretariat@mosir.laziska..pl w tym samym terminie. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych – Łukasz Stencel, tel.500 025 851.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 1. XIII Bieg Uliczny o “Łaziskie Liście” im. A. Kalei

  5 czerwca godz. 12:00 - 14:00
Back to top