– Kontakt

Sekretariat

czynny w godz. 8:00 – 15:00
tel. 32/ 221 11 38
e-mail: sekretariat@mosir.laziska.pl

Marketing

e-mail: marketing@mosir.laziska.pl

BOWLING

rezerwacja torów tel. 514 234 300

ORS ŻABKA

tel. 32/ 322 93 82

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Andrzej Bujok mail: iod@mosir.laziska.pl

Numer konta bankowego:

83 8436 0003 0000 0026 5895 0001

Informacja na temat wystawiania faktur

Faktury wystawiane dla MOSiR muszą zawierać następujące dane:
NABYWCA: Miasto Łaziska Górne, 43-170 Łaziska Górne, Pl. Ratuszowy 1
NIP: 635 183 40 18
ODBIORCA: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-170 Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 50

Wpłaty wadium związane z przeprowadzanymi przetargami:
56 8436 0003 0000 0026 5895 0002
NIP: 635-17-91-846
REGON: 241049933

Adres skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /mosir/skrytka

Back to top